fbpx

Nola Accounting

Laen omanikult ettevõttele: saladused, ohud ja keeld

Sissejuhatus

Äri ajamine Eestis pakub ettevõtte omanikele mitmeid võimalusi oma ettevõtte rahastamiseks. Üks selline võimalus on oma ettevõttele laenu andmine. Siiski on oluline meeles pidada, et laenuprotsessi reguleerib seadus ja sel on oma eripärad. Selles artiklis vaatleme, kuidas omanik saab oma ettevõttele laenu anda ja miks vastupidine protsess – laenu saamine oma ettevõttelt – on Eesti seaduste kohaselt võimatu.

Omaniku laenu andmine oma ettevõttele

Selleks, et omanik saaks oma ettevõttele laenu anda, tuleb järgida teatud reegleid ja soovitusi. Oluline on arvestada, et kõik tehingud peavad olema korrektselt vormistatud ja vastama seaduse nõuetele, et vältida tulevikus juriidilisi ja maksuprobleeme.

Laenulepingu sõlmimine

  • Laenuleping omaniku ja tema ettevõtte vahel peab olema kirjalikus vormis ja sisaldama kõiki vajalikke tingimusi, sealhulgas laenusummat, tähtaega (vajadusel), intressimäära (vajadusel) ja tagasimaksegraafikut (vajadusel). Teisisõnu, omaniku laen ettevõttele võib olla tähtajatu ja intressivaba.
  • Kui otsustate oma ettevõttele laenu anda kindla intressi ja tähtajaga, on oluline, et laenutingimused oleksid turutingimustele vastavad, st intressimäär ja muud tingimused ei tohiks oluliselt erineda turul kehtivatest sarnaste tehingute tingimustest.
  • Lepingu saab vormistada vabas vormis või kasutada Nola Accounting’i poolt pakutavat lepingumalli.

Kuidas hinnata turutingimusi

  1. Küsige kommertspankadelt pakkumisi summale, mida soovite ettevõttele laenata. Arvutage keskmine intressimäär kõigist pakkumistest. Säilitage pakkumised oma isiklikus arhiivis.

  2. Sisestage otsingumootorisse „Ärilaenude võrdlemine“. Uurige veebisaite, mis pakuvad ettevõtete laenutingimuste võrdlemist, ja arvutage keskmine intressimäär. Kindlasti säilitage teave, mille alusel arvutasite keskmise intressimäära, vähemalt ekraanipiltide kujul.

Maksutagajärjed

  • Omanikule makstavad intressid võivad olla arvestatud ettevõtte kuludesse, mis vähendavad ettevõtte maksustatavat kasumit. Siiski on oluline veenduda, et intressimäär vastab turutingimustele, vastasel juhul võivad maksuametnikud sellised kulud vaidlustada.
  • Omanik peab saadud intressid arvestama oma isiklikus maksudeklaratsioonis tuluna ja maksma neilt tulumaksu, kui ta ei ole Eesti maksumaksja. Eesti mitteresident peab ise uurima, kuidas toimub selliste tulude deklareerimine oma maksuresidentsuse riigis.
  • Kui omanik on Eesti maksuresident, on ettevõttel kohustus intressidelt tulumaks kinni pidada ja deklareerida see TSD deklaratsioonis iga intressimakse korral. NB! Kui kasutate Nola Start või Nola 1.0 paketti, siis intressimaksete tegemine toob kaasa automaatse ülemineku Nola 2.0 paketile, kuna teie ettevõttel tekib kohustus esitada TSD deklaratsioon.

Miks ei saa ettevõte omanikule laenu anda

Äriseadustiku § 159 kohaselt on ettevõttel keelatud anda laene oma juhatuse liikmetele ja omanikele. See keeld on suunatud huvide konflikti vältimisele ja ettevõtte ning tema võlausaldajate huvide kaitsmisele.

Ettevõte ei tohi anda laene oma juhatuse liikmetele, juhtidele ja omanikele, kuna sellised toimingud võivad viia ametiseisundi kuritarvitamiseni ja tekitada kahju ettevõttele ning tema võlausaldajatele.

Selle reegli rikkumine võib kaasa tuua juhatuse liikmete juriidilise vastutuse ja võimalikke trahve ettevõttele.

Seaduse viide: Äriseadustik § 159

Praktilised näited

Laenu andmine

Näiteks võib ettevõtte omanik anda oma ettevõttele 50,000 euro suuruse laenu 5% aastaintressiga kolmeks aastaks. Selline laenuleping tuleb vormistada kirjalikult ja see peab olema kajastatud ettevõtte raamatupidamises. Laenult arvestatavad intressid tuleb maksta vastavalt lepingule.

Keelu rikkumine laenu andmisel omanikule

Kui omanik otsustab oma ettevõttelt laenu võtta, on see Äriseadustiku § 159 rikkumine. Näiteks, kui omanik vormistab 20,000 euro suuruse laenu lepingu isiklikuks tarbeks, on selline leping ebaseaduslik ja maksuamet võib määrata ettevõttele trahve ning nõuda vahendite tagastamist ettevõttesse.

Meie soovitused

Kui soovite vormistada omaniku laenu ettevõttele ja vältida täiendavaid maksukohustusi, soovitame tungivalt vormistada laenu intressivabalt.

Kokkuvõte

Laenu andmine oma ettevõttele võib olla kasulik vahend selle tegevuse rahastamiseks. Kuid omanik peab rangelt järgima seaduse norme, et vältida juriidilisi ja maksuprobleeme.

Oluline on meeles pidada, et laenu saamine oma ettevõttelt ei ole Eesti seaduste kohaselt võimalik, mis kaitseb ettevõtte ja tema võlausaldajate huve. Kõigi reeglite ja soovituste järgimine võimaldab ettevõtet juhtida seaduslikult ja tõhusalt, minimeerides riske ja tagades ettevõtte stabiilse arengu.

Selline lähenemine laenude ja seaduste järgimise küsimustele aitab teil oma ettevõtte rahandust tõhusalt hallata ja tulevikus võimalikke probleeme vältida.

Jaga:

Facebook
Email
WhatsApp

Sisu

Fookuses

Muud postitused

laen omanikult etteõttele

Laen omanikult ettevõttele: saladused, ohud ja keeld

Sissejuhatus Äri ajamine Eestis pakub ettevõtte omanikele mitmeid võimalusi oma ettevõtte rahastamiseks. Üks selline võimalus on oma ettevõttele laenu andmine. Siiski on oluline meeles pidada, et laenuprotsessi reguleerib seadus ja sel on oma eripärad. Selles artiklis vaatleme, kuidas omanik saab

Maksuameti kontrolli vältimine: juhend ettevõtjatele

Sissejuhatus Maksuseaduste järgimine pole mitte ainult kohustus, vaid ka oluline element iga äri reputatsioonis. Eestis jälgib maksureeglite järgimist Maksu- ja Tolliamet (MTA), mille ülesanne on minimeerida riigitulude kaotusi, tagada võrdsed konkurentsitingimused ja kaitsta ühiskonda maksupettuste eest. Põhjused, miks MTA võib

Nutikas finantseerimine: kuidas oma ettevõtet õigesti rahastada

Alguses seisab iga ettevõtja silmitsi küsimusega: kuidas meelitada ettevõttesse raha selle edukaks käivitamiseks ja arendamiseks? Meie riik, tänu oma atraktiivsele ärikeskkonnale ja progressiivsele maksusüsteemile, pakub ettevõtjatele erinevaid rahastamismehhanisme. Selles artiklis vaatleme, kuidas oma ettevõttesse algfaasis raha tuua, keskendudes kahele peamisele