fbpx

Nola Accounting

Maksustamine Eestis: Mittemateriaalsete Teenuste Maksustamine

Sissejuhatus

Mittemateriaalsete teenuste maksustamine on oluline teema, mis nõuab ettevõtjate ja raamatupidajate tähelepanu Eestis. Selles artiklis käsitleme mittemateriaalsete teenuste käibemaksu (KM) põhiprintsiipe ja määrasid, nii riigisiseselt kui ka väljaspool seda.

Mittemateriaalsete teenuste mõiste

Mittemateriaalsed teenused hõlmavad laia tegevuste valikut, mis ei ole seotud füüsilise kaubaga. Nende hulka võivad kuuluda konsultatsiooniteenused, IT-teenused, litsentsitasud, reklaamiteenused, juhtimisteenused ja muud teenused, millel puudub materiaalne vorm. Oluline on arvestada selliste teenuste eripäraga ning õigesti vormistada dokumentatsioon maksustamise eesmärgil.

NB! Siia ei kuulu digitaalsed teenused, nagu kõik digitaalsed tooted, näiteks tellimuspõhised teenused, mille osutamiseks ei ole vaja inimese otsest osalemist, nagu ChatGPT, Adobe Photoshop ja teised sarnased tooted.

Mittemateriaalsete teenuste KM põhimäärad

Eestis kehtivad mittemateriaalsete teenuste maksustamisel järgmised KM määrad:

Kui müüte mittemateriaalseid teenuseid teistele Eesti ettevõtetele või eraisikutele:

 • Teistele Eesti maksukohustuslastele mittemateriaalsete teenuste osutamisel on KM määr 22%.
 • Teistele Eesti mittemaksukohustuslastele ettevõtetele või eraisikutele mittemateriaalsete teenuste osutamisel on KM määr samuti 22%.

Kui müüte mittemateriaalseid teenuseid teistele Euroopa Liidu ettevõtetele või eraisikutele:

 • Kui Eesti maksukohustuslane osutab mittemateriaalseid teenuseid teisele Euroopa Liidu maksukohustuslasele, on KM määr 0%.
 • Kui Eesti maksukohustuslane osutab mittemateriaalseid teenuseid Euroopa Liidu mittemaksukohustuslasele ettevõttele või eraisikule, on KM määr 22%.

Kui müüte mittemateriaalseid teenuseid ettevõtetele või eraisikutele väljaspool Euroopa Liitu:

 • Väljaspool Euroopa Liitu asuvale ettevõttele või eraisikule mittemateriaalsete teenuste osutamisel on KM määr 0%.

Euroopa Liidu ettevõtetele teenuste osutamise eripärad

Euroopa Liidu ettevõtetele mittemateriaalsete teenuste osutamisel tuleb arvestada järgmiste aspektidega:

 • Arvele tuleb lisada käibemaksu pöördmaksustamise märkus: Kui teenust osutatakse teisele EL maksukohustuslasele ja kehtib 0% määr, tuleb arvel märkida “Pöördmaksustamine” või “Reverse charge”. See viitab sellele, et KM maksmise kohustus kandub teenuse saajale.
 • VAT numbri kontrollimine: Kui teenust osutatakse EL-is asuvale ettevõttele, tuleb kindlasti kontrollida, kas ettevõttel on kehtiv VAT number. Kontrollida, kas VAT-number on Euroopa, saab siin. Kui VAT number on olemas, kuid seda registris ei leidu, siis on ettevõttel kohalik VAT number ja sellisele ettevõttele tuleb müüa teenust 22% KM-ga.

Näided

Praktilisemaks mõistmiseks käsitleme mõningaid näiteid:

 • Näide 1: Eesti konsultatsioonifirma osutab konsultatsiooniteenuseid teisele Eesti maksukohustuslasele. Sellisel juhul on KM määr 22% ja see maks lisatakse teenuste üldhinnale.
 • Näide 2: Sama konsultatsioonifirma osutab teenuseid Saksamaa maksukohustuslasele. Sellisel juhul on KM määr 0% ja arvel märgitakse “Reverse charge”.
 • Näide 3: Eesti IT-ettevõte müüb tarkvara Ameerika ettevõttele. Kuna teenuse saaja asub väljaspool EL-i, on KM määr 0%.
 • Näide 4: Eesti IT-ettevõte arendab veebisaiti Hispaania mittemaksukohustuslasele. Sellisel juhul on KM määr 22%.

Kokkuvõte

Mittemateriaalsete teenuste maksustamine Eestis nõuab põhjalikku lähenemist ja teadmisi KM määrade rakendamise kohta. Selliseid teenuseid osutavad ettevõtted peavad arvestama klientide asukohta ja nende maksustaatust, korrektselt vormistama arved ja pidama asjakohast dokumentatsiooni. Õige maksuseaduste rakendamine aitab vältida trahve ja probleeme maksuametiga ning tagab ettevõtte läbipaistvuse ja seaduslikkuse.

Jaga:

Facebook
Email
WhatsApp

Sisu

Fookuses

Muud postitused

Maksustamine Eestis: Mittemateriaalsete Teenuste Maksustamine

Sissejuhatus Mittemateriaalsete teenuste maksustamine on oluline teema, mis nõuab ettevõtjate ja raamatupidajate tähelepanu Eestis. Selles artiklis käsitleme mittemateriaalsete teenuste käibemaksu (KM) põhiprintsiipe ja määrasid, nii riigisiseselt kui ka väljaspool seda. Mittemateriaalsete teenuste mõiste Mittemateriaalsed teenused hõlmavad laia tegevuste valikut, mis

laen omanikult etteõttele

Laen omanikult ettevõttele: saladused, ohud ja keeld

Sissejuhatus Äri ajamine Eestis pakub ettevõtte omanikele mitmeid võimalusi oma ettevõtte rahastamiseks. Üks selline võimalus on oma ettevõttele laenu andmine. Siiski on oluline meeles pidada, et laenuprotsessi reguleerib seadus ja sel on oma eripärad. Selles artiklis vaatleme, kuidas omanik saab

Maksuameti kontrolli vältimine: juhend ettevõtjatele

Sissejuhatus Maksuseaduste järgimine pole mitte ainult kohustus, vaid ka oluline element iga äri reputatsioonis. Eestis jälgib maksureeglite järgimist Maksu- ja Tolliamet (MTA), mille ülesanne on minimeerida riigitulude kaotusi, tagada võrdsed konkurentsitingimused ja kaitsta ühiskonda maksupettuste eest. Põhjused, miks MTA võib